Proces izrade web stranice

Rok izrade ovisi o kompleksnosti i točnoj specifikaciji web stranice
(14 do 30+ dana)