Proces izrade web stranice

Rok izrade ovisi o kompleksnosti i točnoj specifikaciji web stranice (14 do 30+ dana)