Web hosting

Sigurnost na prvom mjestu

Usluga zakupa prostora za smještanje Vaših web stranica na Internet poslužitelju (serveru). Naši serveri su smješteni u visoko kvalitetnim opremljenim datacentrima i koriste 100 Mbps vezu na internet. Sustav koji izolira korisnike koji troše previše resursa, garantira da ćete u svakom trenutku dobiti najveću moguću brzinu.

Hosting paketi su međusobno izolirani. Ako postoji sigurnosni propust na korisničkom računu drugog korisnika, Vaš hosting je i dalje siguran. Podaci sa hosting servera se pohranjuju na dvije ili više sigurnih lokacija.